Логотип конференції

Інформаційні технології в моделюванні
V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
ITM-2020

ISSN 2519-8319

Матеріали конференції ITM-2020 знаходяться в додаткових матеріалах або тут
Конференції
Реклама
People Group

Шановні колеги!

з 19.03.2020 по 20.03.2020

в Одеському національному політехнічному універстеті на базі кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях Інституту комп’ютерних систем відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Інформаційні технології в моделюванні".

Матеріали конференції індексуються в Index Copernicus!

Тема конференції - моделювання різноманітних об’єктів, явищ і процесів з використанням інформаційних технологій.

Основні питання (секції), що пропонуються для обговорення:
 1. Геометричне, математичне та комп'ютерне моделювання об'єктів, явищ і процесів.
 2. Інформаційні технології моделювання об'єктів, явищ і процесів.
 3. Управління IT проектами.
 4. Машинне навчання та штучний інтелект.

Робочі мови конференції:
 1. Українська.
 2. Англійська.
 3. Російська.
 4. Німецька.
 5. Польська.

Форма участі:
 • заочна

Устенко Сергій Анатолійович
професор кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях (Одеський національний політехнічний університет), доктор технічних наук, доцент, заступник голови оргкомітету
Борисенко Валерій Дмитрович
професор кафедри інформаційних технологій (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), доктор технічних наук, професор, заступник голови оргкомітету
Оборський Геннадій Олександрович
дійсний член Академії інженерних наук України, заслужений працівник освіти України, ректор (Одеський національний політехнічний університет), доктор технічних наук, професор, голова оргкомітету
Антощук Світлана Григорівна
заслужений працівник освіти України, директор Інституту комп'ютерних систем (Одеський національний політехнічний університет), доктор технічних наук, професор, заступник голови оргкомітету
Лобачев Михайло Вікторович
завідувач кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях (Одеський національний політехнічний університет), кандидат технічних наук, професор, заступник голови оргкомітету
Березький Олег Миколайович
завідувач кафедри комп'ютерної інженерії (Тернопільський національний економічний університет), доктор технічних наук, професор
Плоский Віталій Олексійович
проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків, завідувач кафедри архітектурних конструкцій (Київський національний університет будівництва і архітектури), доктор технічних наук, професор
Ванін Володимир Володимирович
декан фізико-математичного факультету, завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"), доктор технічних наук, професор
Гнатушенко Володимир Володимирович
завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), доктор технічних наук, професор
Коваленко Ігор Іванович
професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем (Чорноморський національний університет імені Петра Могили), доктор технічних наук, професор
Корчинський Володимир Михайлович
завідувач кафедри електронних засобів телекомунікацій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), доктор технічних наук, професор
Куценко Леонід Миколайович
професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки (Національний університет цивільного захисту України), доктор технічних наук, професор
Приходько Сергій Борисович
завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), доктор технічних наук, професор
Шоман Ольга Вікторівна
завідувач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"), доктор технічних наук, професор
Бедрій Дмитро Іванович
доцент кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях, кандидат технічних наук
Блінов Ігор Павлович
старший викладач кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях
Кондратьєв Сергій Борисович
старший викладач кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях
Малерик Роман Петрович
асистент кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях
Устенко Ірина Валеріївна
доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, кандидат технічних наук, доцент
Трофименко Татьяна Георгиевна
доцент кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях, доцент
Годовиченко Микола Анатолійович
доцент кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях, кандидат технічних наук, доцент
Блажко Олександр Анатолійович
доцент кафедри проектного навчання в інформаційних технологіях, кандидат технічних наук, доцент
кафедра комп'ютерної інженерії,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,
вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030
+380 (512) 37-88-19, +380 (512) 71-30-25, +380 (63) 479-90-61, +380 (94) 943-60-25
mnu.csn@gmail.com, gmit.sj@gmail.com, ustenko.s.a@gmail.com

Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2020 року вислати на електронну поштову скриньку конференції:
 • заповнену заявку;
 • тези доповіді (об’ємом 3-4 сторінки) підготовлені для безнабірного друку у матеріалах конференції (остання сторінка повинна бути заповнена не менше ніж на 80%).

Організаційний внесок та вартість публікації

Організаційний внесок сплачується учасниками конференції у національній валюті України розміром 75 грн.

Збірник матеріалів конференції (ISSN 2519-8319) в електронному вигляді буде розісланий всім учасникам. Друкована версія - за замовленням (за окрему плату).

Реквізити для оплати оргвнеску та публікації статті будуть надіслані авторам у разі прийняття матеріалів.

Вимоги до оформлення

 1. Тези доповідей набираються у редакторі Microsoft Word 2003 чи пізніших версій.
 2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297 мм), орієнтація – книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без нумерації.
 3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пт. Рекомендується уникати набору тексту прописними літерами.
 4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5; інтервал між абзацами – 0 пт. Вирівнювання абзаців – за шириною. Всі параметри однакові для всіх елементів тез доповіді.
 5. Порядок слідування елементів доповіді: УДК; автор; посада; місце роботи; e-mail; назва; анотація; ключові слова; текст (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей, основний матеріал, висновки і перспективи подальших досліджень); література (не більше 12 посилань – за наявності).
 6. Рисунки й таблиці повинні нумеруватись і мати назви. Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт разом із надписами без обрамлення.